"Zaznaczając dowolne z poniższych pól znakiem „V”, wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Microsoft sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 195a, 02-222 Warszawa oraz Microsoft Corporation z siedzibą w Redmond, One Microsoft Way, WA 98052-7329, USA („Microsoft”) w celach usprawnienia i polepszenia jakości sprzedaży i obsługi produktów Microsoft i spółek z grupy Microsoft, a także w celach statystycznych i marketingowych tych produktów, w szczególności przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych z których korzystam. Na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zbieranie Pani/Pana danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Microsoft sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 195A oraz od Microsoft Corporation z siedzibą w Redmond, One Microsoft Way, WA 98052-7329, USA („Microsoft”) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na używanie przez Microsoft telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, z których korzystam, dla celów marketingu bezpośredniego."
"Zaznaczając dowolne z poniższych pól znakiem „V”, wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Microsoft sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 195a, 02-222 Warszawa oraz Microsoft Corporation z siedzibą w Redmond, One Microsoft Way, WA 98052-7329, USA („Microsoft”) w celach usprawnienia i polepszenia jakości sprzedaży i obsługi produktów Microsoft i spółek z grupy Microsoft, a także w celach statystycznych i marketingowych tych produktów, w szczególności przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych z których korzystam. Na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zbieranie Pani/Pana danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Microsoft sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 195A oraz od Microsoft Corporation z siedzibą w Redmond, One Microsoft Way, WA 98052-7329, USA („Microsoft”) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na używanie przez Microsoft telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, z których korzystam, dla celów marketingu bezpośredniego."

Wyrażam zgodę na kontakt:
* pole wymagane Przesyłając swoje dane, wyrażam zgodę
na zbieranie i przetwarzanie tych danych... więcej >

Dziękujemy za Twoją wiadomość.

Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą.

Spotkajmy się
Spotkajmy się

Korzyści biznesowe płynące z cyfryzacji przedsiębiorstwa

Wyzwania cyfrowej transformacji

Nadrzędnym celem dyrektora finansowego w każdej spółce jest zwiększanie jej rentowności operacyjnej. Wyzwania, z którymi mierzy się CFO z sektora handlu detalicznego są konsekwencją horyzontalnej odpowiedzialności za funkcjonowanie szeregu procesów we wszystkich działach firmy, poczynając od HR, przez marketing i sprzedaż aż po procesy logistyczne.

Cyfryzacja przedsiębiorstwa to proces złożony i długotrwały, obejmujący niektóre jednostki lub całość organizacji. Na rynku Retail stanowi szczególne wyzwanie, ponieważ wiąże się z wprowadzaniem nowych modeli biznesowych, w tym sprzedaży w omnichannel.

Technologie niosą ze sobą szansę na wprowadzenia usprawnień i uzyskanie korzyści biznesowych, w tym optymalizacji kosztów w każdym z wymienionych wcześniej działów, dlatego udział dyrektora handlowego w procesie decyzyjnym dotyczącym wprowadzania nowych rozwiązań jest newralgiczny.

 

Czym kierować się w wyborze narzędzi?

Poszukując narzędzi warto myśleć zarówno o potrzebach danej jednostki organizacyjnej, jak i ogólnych korzyściach biznesowych, i skierować swoje zainteresowanie na rozwiązania end-to-end, które ułatwią i przyspieszą procesy planowania i kontroli. A jak wynika z raportu PWC, tempo realizacji procesów w firmie z branży Retail znacząco wpływa na dochodowość biznesu.

W dalszej części artykułu przyglądamy się konkretnym wyzwaniom i rozwiązaniom związanym z zarządzaniem różnymi obszarami funkcjonowania sieci handlowej z perspektywy finansów spółki.

Optymalizacja zatrudnienia

W których obszarach możliwy jest proces optymalizacji przy użyciu nowoczesnych technologii?

Zatrudnienie nie należy już tylko do działu HR. Nie jest też już tylko procesem pozyskania nowego pracownika. To cały zbiór działań związanych monitorowaniem opinii o marce na rynku jako pracodawcy. To niezmiernie ważny element, który nie może być pomijany przez firmę. Tylko znając opinię (feedback) obecnych i byłych pracowników, pracodawca może ulepszać standardy zatrudnienia. Jednym z celów w obszarze HR dla osoby zarządzającej finansami sieci lub sklepu jest optymalizacja zatrudnienia zarówno pod kątem kosztów, jak i skutecznego wykorzystywania zasobów. Proces cyfryzacji niesie odpowiedź na to wyzwanie. Pomocny w monitorowaniu rynku pod tym kątem może być SentiOne lub Sotrender narzędzia pozwalające monitorować markę w Internecie.

Zaawansowane modele analizy danych i technologie wspierające CFO, ułatwiają optymalizację grafików pracy, a co za tym idzie planowanie obłożenia pracą. Na przykład platforma do tworzenia grafików pracy wykorzystująca analizę danych historycznych i danych zewnętrznych, może pomóc w sprawnym prognozowaniu zapotrzebowania na pracowników. Istnieje też wiele rozwiązań technologicznych pomagających w optymalizacji czasu pracy. Dobrym przykładem jest sieć Carrefour, która w ubiegłym roku testowała rozwiązanie pozwalające na szczegółową analizę ruchu w swoich punktach sprzedaży. Do testów wykorzystali technologię MoveStat firmy Netizens, która pozwoliła na kilkumiesięczną analizę danych wideo z kamer zainstalowanych na terenie przestrzeni handlowej. Dane, które uzyskano, pokazały jaka jest liczba osób w POS i pozwoliły na analizę ich zachowania. Dzięki temu Carrefour oprócz modyfikowania przestrzeni sklepu czy dostosowania liczby otwartych POS, mógł na bieżąco optymalizować koszty związane z zatrudnieniem załogi oraz monitorować wydajność pracowników.

Dla CFO bezsprzecznie stała optymalizacja zatrudnienia jest jedną z kluczowych spraw, ponieważ od niej także zależy rentowność biznesu. Wiele przedsiębiorstw zatrudnia nadmiar pracowników, pomimo, że tańszym rozwiązaniem będzie analiza wykonywanych przez nich działań i takie ich rozgrupowanie, aby zapewnić jak najlepszy podział zadań. Dzięki cyfryzacji tych procesów, możliwa jest szczegółowa analiza danych o czasie pracy każdego pracownika w danym projekcie. Pozwoli to na znaczne oszczędności w przedsiębiorstwie.

Kontrola łańcucha dostaw

Rozwiązania w obszarze łańcucha a efektywność kosztowa

Kolejną ważną sprawą jest kontrolowanie łańcucha dostaw i współpraca z dostawcami i partnerami. Partnerstwo w łańcuchu dostaw w dobie wzrastającej niepewności i dynamicznych zmian w popycie nabiera szczególnego znaczenia z perspektywy zarządzania zatowarowaniem oraz płynności finansowej organizacji. Poza obniżką kosztów i redukcją ryzyka, zacieśnianie współpracy firm partnerskich czy dopełniających się w oferowanych usługach ma znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności oraz w celu pozyskania nowych kompetencji.

 

Rozwiązania cyfrowe wsparciem dla łańcucha dostaw

W śledzeniu produktów wzdłuż łańcucha dostaw można wykorzystać technologie działające w oparciu o Internet rzeczy, takie jak RFID - technika wykorzystująca do przesyłania danych fale radiowe albo beacony, emitujące stały, unikalny sygnał korzystając z technologii Bluetooth Low Energy. Odpowiednie opomiarowanie ekspozytorów, półek czy zapasów magazynowych dostarcza informacji w czasie rzeczywistym na temat rotacji produktów i pozwala odpowiednio zaplanować gospodarkę magazynową. Przyspiesza obsługę przez centrum dystrybucji, ostatecznie prowadząc do obniżenia kosztów.

Co więcej, IoT można wykorzystać dalej, śledząc też ścieżkę zakupową klienta. W sklepie wyposażonym w technologie cyfrowe, elektroniczne etykiety z cenami na półkach sklepowych wyświetlają ceny transmitowane z centralnej bazy danych za pośrednictwem technologii Internetu rzeczy. Klienci korzystają ze stanowisk kasowych opartych na czytnikach RFID bądź zaawansowanych skanerach kodów kreskowych, dokonując płatności zbliżeniowych. Dzięki takim rozwiązaniom możliwa jest optymalizacja przydziału personelu do kontroli produktów na półkach i stanowisk kasowych, efektywne zarządzanie zapasami i powierzchnią handlową, oraz kontrola drogi produktu, od wyjścia z magazynu po zakup przez klienta. Przykładem rozwiązania wykorzystującego technologię RFID może być proxiTrack platforma pozwalająca na zbieranie, analizowanie i synchronizowanie danych w czasie rzeczywistym w oparciu o technologię RFiD. 

Innowacje w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Jak dotrzeć do klienta?

Dotychczasowe sposoby docierania do klienta odchodzą w niepamięć. Po pierwsze dlatego, że docieranie do detalistów przez przedstawicieli handlowych, call center, telesprzedaż czy katalogi papierowe stało się niewystarczające. Po drugie - nowe technologie pozwalają na optymalizację kosztów w tym zakresie. Obecnie działania te przenoszone są na specjalne platformy zakupów w B2B. Hurtownia oraz producent mogą bezpośrednio docierać z ofertą do detalisty. Rozwiązania te integrują ze sobą wszystkie szczeble łańcucha dostaw. Dzięki temu zamówienie trafia zawsze we właściwe miejsce – do systemu sprzedażowo-magazynowego dostawcy, a informacja o realizacji zamówienia przekazywana jest zwrotnie do składającego zamówienie. Z takim systemem często zintegrowany jest też system wsparcia sprzedaży - informacja o zamówieniu samodzielnie złożonym przez detalistę, trafia do przedstawiciela handlowego. Dzięki temu, przedstawiciel, który dotychczas musiał poświęcać czas na wprowadzenie zamówień samodzielnie, ma go więcej na budowanie relacji z klientami. Może skupić się już nie tylko na pozyskaniu kilku kluczowych, ale odwiedzaniu również tych, którzy będą atrakcyjni z punktu widzenia dystrybucji numerycznej.

Tak działającą platformą zakupów jest Emigo Retail, cyfrowy kanał sprzedaży i marketingu skierowany do handlu detalicznego. Oprócz wszystkich wymienionych cech, posiada również możliwość budowania społeczności klientów. Detaliści dostają informacje o wchodzących akcjach, promocjach czy reklamach telewizyjnych i gazetkach. Możliwość dołączenia zdjęć, instrukcji czy filmów wzmacnia przekaz marketingowy. Komunikacja marketingowa Emigo Retail przyjmuje formę społecznościową, znaną z codziennego użytku. Co więcej wszystkie działania wykonywane w systemie znajdują się w chmurze, dlatego proces rozpoczęty na jednym urządzeniu może być kontynuowany na kolejnym. Takie rozwiązania pozwalają na optymalizację wydatków związanych z dystrybucją i dają realny feedback od klientów.

 

Wykorzystanie Internet of Things w procesie dystrybucji

W celu poprawy wykorzystania zapasów i sprawniejszego procesu dystrybucji stosuje się narzędzia oparte o Internet of things (IoT). 

Dzięki zaawansowanej analizie danych i Big Data, możliwe jest wspieranie decyzji biznesowych dotyczących klientów. Pomiar natężenia ruchu umożliwia rozładowanie kolejek czy skrócenie czasu reakcji dzięki beaconom. Dzięki tej technologii możliwe jest też precyzyjne dostosowanie ofert do potrzeb klientów czy ustalenie dynamicznego modelu cen opartego na danych aktualizowanych w czasie rzeczywistym oraz oferowanie spersonalizowanych promocji, zarządzanie lojalnością klientów oraz kolejkami dzięki wykorzystaniu beaconów lub kamer przemysłowych.

Proxi.cloud jest rozwiązaniem opartym na IoT wykorzystujące technologię beacon. Pozwala na pozyskanie wiedzy na temat nawyków i zachowań klientów, ich tras poruszania się, a także mierzenia wpływu reklamy i usług inteligentnych, wysyłanie ofert za pośrednictwem powiadomień push bezpośrednio na telefon klienta lub zwrócenie uwagi na specjalne promocje. Co ciekawe, nie jest wymagane instalacja specjalnej aplikacji dostarczanej przez sieć handlową. Platforma współpracuje również z innymi aplikacjami, które konsument może mieć zainstalowane na swoim smartphonie. Rozwiązanie to wdrożyło Multikino.

IoT ma też swoje zastosowania w celu poprawy wykorzystania zapasów i sprawniejszego procesu dystrybucji. Istnieją systemy pozwalające na zarządzanie zleceniami spedycyjnymi, tworzenie i planowanie tras przewozów umożliwiające łączenie ładunków, przepięcia, przeładunki w magazynach, a także obsługę przewozów intermodalnych (prom/pociąg na trasie), obsługę operacji magazynowych w tym na kolektorach danych, rozliczanie usług transportowych, kierowców, pojazdów oraz obsługę ADR i wyliczanie punktów transportowych. Wpływa to na uproszczenie obsługi procesów logistycznych oraz zwiększenie efektywności działania organizacji. Pozwala też na redukcję kosztów oraz osiągnięcie wyższej jakości świadczonych usług dzięki wsparciu dla procesów B2B. Dzięki mechanizmom automatycznej kalkulacji i planowania, możliwa jest także optymalizacja tras. Jednym z takich rozwiązań jest Apollo TMS, nowoczesny system działający w obszarze logistyki. Stworzony został z myślą zarówno o przedsiębiorstwach spedycyjno-transportowych, jak i takich, które w swojej działalności zarządzają taborem lub realizują procesy logistyczne.

Ryzyko i wpływ Big Data na podejmowanie decyzji finansowych

Zarządzanie ryzykiem z punktu widzenia CFO

Dokładna analiza danych na temat zagrożeń czy ocena prawdopodobieństwa ich wystąpienia niezbędna jest przy zarządzaniu ryzykiem firmy. Przede wszystkim jest to proces, który podlega zmianom w czasie. Nie jest możliwe zaimplementowanie jednego odgórnie określonego schematu, który pasowałby do każdej sytuacji w trakcie podejmowania i wdrażania decyzji. Powtarzalność procedury polegającej na identyfikacji ryzyka, jego pomiaru, sterowania, monitorowania i kontrolowania nie oznacza, że działania na poszczególnych etapach zawsze będą identyczne. Z pomocą przychodzą analizy Big Data - dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych, które w połączeniu ze znajomością instrumentów finansowych umożliwiających kontrolę ryzyka, pozwalają podjąć skuteczne działania zapobiegawcze.

Co więcej, dyrektor finansowy musi być wspierany w relacjach z instytucjami finansowymi, a szczególnie giełdą. Powinien więc posiłkować się rozwiązaniami ułatwiającymi mu wypełnienie obowiązków związanych z uczestnictwem na rynku aukcyjnym, w tym publikowania raportów -bieżących, kwartalnych, półrocznych i rocznych. Przede wszystkim pomocne będą w tym przypadku rozwiązania ECM (Enterprise Content Management), służące do zarządzania zasobami informacyjnymi firmy. Stanowią wynik integracji funkcjonalnej i technologicznej takich rozwiązań, jak systemy integracji aplikacji i wymiany danych oraz systemy zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów.

 

Big data i automatyzacja procesu podejmowania decyzji

W zarządzaniu rozwojem firmy i wzrostem jej rentowności ogromne znaczenia ma automatyzacja procesów podejmowania decyzji. Tu kluczową rolę odgrywa przewidywanie i prognozowanie przyszłych działań oraz dokładna analiza danych, na podstawie której takie prognozy będą możliwe. Tylko precyzyjna analiza Big Data pozwoli na dokładne i precyzyjne stwierdzenie, jaki kierunek rozwoju obierze konkretny element przedsiębiorstwa. Predykcja prowadzona w oparciu o statystyczną analizę danych z zastosowaniem najnowszych narzędzi informatycznych, stosowana jest w wielu dziedzinach biznesu. Możliwość przewidzenia skutków decyzji, pozwala na osiągnięcie lepszych rezultatów. Oznacza to szansę określenia prawdopodobieństwa pozytywnej akcji klientów na działania podejmowane w firmie. Modelowanie w tym aspekcie pozwala na uzyskanie najlepszych kombinacji działań i akcji biznesowych, które w efekcie zwiększą sprzedaż.

Analiza danych odgrywa również kluczową rolę w procesach Business Intelligence. Jest to proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Do efektywnego eksploatowania systemów BI niezbędne jest utworzenie hurtowni danych, która pozwala na ujednolicenie i powiązanie danych zgromadzonych z różnorodnych systemów informatycznych przedsiębiorstwa. Utworzenie hurtowni danych zwalnia systemy transakcyjne od tworzenia raportów i umożliwia równoczesne korzystanie z różnych systemów BI. System generuje standardowe raporty lub wylicza kluczowe wskaźniki efektywności działania przedsiębiorstwa, na podstawie których można postawić hipotezy, które weryfikuje się poprzez wykonanie szczegółowych przekrojów danych. Tu potrzebne są narzędzia analityczne.

Bardzo istotnym narzędziem w każdym przedsiębiorstwie są systemy klasy ERP. Taki system gromadzi dane, porządkuje i integruje wszystkie obszary funkcjonowania firmy i wspomaga zarządzanie zasobami, rozliczając je pod kątem maksymalnej efektywności. System ERP umożliwia optymalizację kosztów i zapasów magazynowych, przyspiesza wymianę informacji i usprawnia komunikację, przyczyniając się do poprawy obsługi klienta i skracania czasu realizacji zamówień. Co więcej, dane w tym systemie dostępne są w czasie rzeczywistym - natychmiast po wprowadzeniu. Niestety ma to też swoje minusy - także nieprawidłowo wprowadzone dane dostępne są od razu. Konieczne jest więc zachowanie ostrożności przez użytkowników w trakcie ich wprowadzania.

System ERP można skonfigurować w taki sposób, żeby dopasować go do procesów biznesowych w firmie. Doskonałym rozwiązaniem jest tu platforma Dynamic365. W nowoczesnym modelu subskrypcyjnym firmie dostarczane są wszystkie niezbędne narzędzia bez konieczności ogromnych inwestycji w infrastrukturę IT. Jako przykład może posłużyć firma Eco Shoes.

Systemy CRP (Capacity Requirements Planning) służą do zarządzania relacjami z klientami. Główny nacisk kładziony jest tu na zbudowaniu z nim długotrwałej więzi i zdobyciu jego lojalności. Analiza danych w CRM pozwala na wyłapanie tych klientów, którzy są dla firmy najbardziej opłacalni, co umożliwia koncentrację na tych, którzy przynoszą największe zyski. Zapewnia wspomaganie wszystkich faz kontaktu klienta z organizacją, począwszy od rozpoznania jego potrzeb i identyfikację, poprzez zawarcie transakcji, na usłudze posprzedażnej skończywszy.

Obsługa danych i jej wpływ na kontrolę finansową

Optymalizacje w działaniach operacyjnych

W utrzymaniu kontroli nad finansami przedsiębiorstwa niezmiernie ważne jest efektywne i zintegrowane zarządzanie informacją i procesami biznesowymi przy olbrzymim wzroście danych i dokumentów firmowych. Kluczowe jest tu zastosowanie systemów klasy ECM (Enterprice Content Management), które zapewnią spójne i skuteczne zarządzanie dokumentami oraz związanymi z nimi procesami biznesowymi. Ważna jest możliwość rejestracji dokumentów niezależnie od ich formatu, bezpieczna archiwizacja oraz szybki dostęp do ich zawartości. Oprócz większej wydajności i jakości procesów, wykorzystanie takiego rozwiązania obniża koszty ich obsługi. Zredukowane zostaje ryzyko zaginięcia korespondencji, a same informacje są bardziej bezpieczne.

Rozwiązaniami wykorzystywanymi w obsłudze dokumentów i zarządzaniu informacją są np. Billennium Paperless lub Elastic365 działające w oparciu o dobrze znaną platformę Office365. W ramach tej platformy dostępne są moduły technologiczne oraz specjalistyczne usługi, które w zależności od celów danego projektu optymalizacyjnego, mogą być dostarczone w ramach jednego, zintegrowanego rozwiązania lub niezależnie.

Przedsiębiorstwa ciągle poszukują potencjału do dalszych wzrostów. Z jednej strony ciągła pogoń za optymalizacją procesów mająca na celu obniżanie kosztów operacyjnych z drugiej strony efektywne kreowanie popytu i podaży. Wirtualizacja biznesu czyli jego odwzorowanie w świecie cyfrowym to jeden z głównych punktów agendy na zarządzie. Dzięki Cyfrowej Transformacji możemy lepiej obsłużyć naszych klientów, bardziej zaangażować naszych pracowników, wykreować nowy produkt, serwis czy wręcz zmodyfikować model biznesowy, oraz zoptymalizować procesy w przedsiębiorstwie. Cyfryzacja procesów z zakresu optymalizacji działań związanych z zapewnieniem rentowności przedsiębiorstwa i stałego wzrostu jego wartości jest niezmiernie ważna. W momencie, kiedy na straży tak ważnych działań jak kontrola finansów, zatrudnienia, sprawowanie pieczy nad łańcuchem dostaw stoi jedna osoba, wprowadzenie pewnej automatyki procesów jest wręcz konieczne. Pełna kontrola nad łańcuchem dostaw dzięki systemom związanym z IoT, zautomatyzowany przepływ dokumentów czy optymalizacja procesów związanych z zatrudnieniem nie mogą pozostać bez wnikliwej analizy.

Weź udział w badaniu!

Podziel się z nami swoją opinią na temat wyzwań związanych z cyfrową transformacją w handlu, aby otrzymać raport.

Za jaki obszar odpowiadasz w swojej firmie?
Jakie innowacje warto wdrożyć w firmie z segmentu handlu detalicznego?
Co Twoim zdaniem stanowi największą trudność we wprowadzaniu modelu omnichannel?
Podaj swoje dane osobowe, abyśmy mogli przesłać Ci raport po zakończeniu badania.
Wyrażam zgodę na kontakt:
* pole wymagane Przesyłając swoje dane, wyrażam zgodę
na zbieranie i przetwarzanie tych danych... więcej >

Dziękujemy za Twoją opinię.

  • 1
}